Licencje - Licencje uprawniające do uprawiania wioślarstwa © wioslarstwo.com.pl Licencje - Licencje uprawniające do uprawiania wioślarstwa © wioslarstwo.com.pl
Aktualnie jesteś:  wioslarstwo.com.pl Licencje

Licencje

Licencje uprawniające do uprawiania wioślarstwa.

Informujemy, że:

Koszt przedłużenia licencji na bieżący rok wynosi 3 PLN
Koszt wydania nowej licencji dla kategorii:
- młodzik - 6PLN
- junior młodszy - 8PLN
- junior - 10PLN
- młodzieżowiec - 12PLN
- senior - 25PLN

Zgodnie z nowo wprowadzoną ustawą o sporcie:
"... Do wniosku o wydanie licencji należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu;
2) pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych, w przypadku osoby niepełnoletniej;
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uprawiania określonej dyscypliny sportu, wymagane na podstawie odrębnych przepisów..."źródło: pztw.org.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe