Sternik - Sternik to osoba kierująca jednostką pływającą (statkiem, łodzią itp © wioslarstwo.com.pl Sternik - Sternik to osoba kierująca jednostką pływającą (statkiem, łodzią itp © wioslarstwo.com.pl
Aktualnie jesteś:  wioslarstwo.com.pl Sternik

Sternik

Sternik to osoba kierująca jednostką pływającą (statkiem, łodzią itp.) z pomocą steru (urządzenia sterowego).

Na większych statkach i okrętach sternik jest jednym z członków załogi (zwykle nie musi być oficerem), który kieruje okrętem wypełniając polecenia kapitana (dowódcy). Jest to także nazwa specjalizacji zawodowej takiego marynarza. Do zadań sternika należy przede wszystkim utrzymywanie zadanego kursu, wyznaczonego na widoczny obiekt na brzegu lub poprzez odniesienie do stron świata (kurs kompasowy).

Na mniejszych jednostkach sternik pełni często również funkcję kapitana - (szypra), czyli dowodzi także pozostałą załogą.

 
opony  netBOX - Systemy internetowe